Grafomotorika hravo

Blog

Aby sme dieťaťu mohli pomôcť s písaním, musíme presne vedieť zanalyzovať pohyby, ktoré sa na písaní zúčastňujú a zároveň ich rozvíjať oddelene v súlade s vekom a schopnosťami konkrétneho dieťaťa. Čo sa často nedeje!

Ja vždy zdôrazňujem, že dieťa musí mať hlavne dostatok príležitostí kresliť a nesmieme mu brať spontánnosť pri kreslení, tým, že ho budeme stále len úkolovať zadaniami. Výsledkom je potom často otrávenosť dieťaťa a kreslenie sa stáva len nutnou povinnosťou.

Kresli rukami

07.12.2019

Rozvoj grafomotoriky má byť hravý a nápaditý. Nie schematický. A práve taká je táto kniha. V centre jej pozornosti sú ruky, ktoré sú kľúčové pri dobrej grafomotorike. Pri rozvoji grafomotoriky sa ruke venujeme veľmi málo. Pričom plynulosť písania priamo súvisí s tým, ako poúživame ruku. Ruky, obrazne povedané, komunikujú svojím jazykom, ktorému sa...