Aby omaľovánky pomáhali...

26.10.2021

Často počúvam, že keď dieťa nemá dobrú grafomotoriku, odporúčajú sa rodičom nakúpiť omaľovánky. 

Dostávam otázky, že čo robiť pokiaľ ich odmieta... 

Grafomotorika nie je o omaľovánkach.... 

Pre deti, ktoré majú hlbšie problémy s motorikou a koordináciou pohybu ruky, sú omaľovánky veľmi frustrujúce. Klasické omaľovánky majú nevhodný formát. Tieto deti potrebujú aj vo vyššom veku zapájať celé svoje telo. Práve malý formát a práca za stolom im to neumožňuje, výsledkom je odmietanie alebo počmáranie celého papiera. 

Sústredená pozornosť a vizuomotorika práve v tomto vidím prínos omaľovániek.... A preto by sme mali aj pri deťoch s vývinovými problémami hľadať iné možnosti. 

Skúste si vytvoriť vlastnú maxi omaľovávanku... Baliaci papier, farbičky, voskovky...  Nakreslite rôzne rybky, kraby, riasy, kamene, mušle, chobotnice.... Používajte rôznu veľkosť... A dieťa vyfarbuje.... Môže sedieť, ležať, čupieť... 

Grafomotorika je aj o sústredenej pozornosti, dieťa musí zažiť, čo to je... Nepotrebuje počuť vety: "Sústreď sa!" Tieto vety sú veľmi neúčinné... Musí to zažiť na vlastnej koži.