Kresli rukami

07.12.2019

Rozvoj grafomotoriky má byť hravý a nápaditý. Nie schematický. A práve taká je táto kniha. V centre jej pozornosti sú ruky, ktoré sú kľúčové pri dobrej grafomotorike. Pri rozvoji grafomotoriky sa ruke venujeme veľmi málo. Pričom plynulosť písania priamo súvisí s tým, ako poúživame ruku. Ruky, obrazne povedané, komunikujú svojím jazykom, ktorému sa musíme naučiť rozumieť. 

Ruka, farbičky a papier.. a môžeme začať! Kniha začína ručnou gymnastikou, ja by som ju nazvala grafomotorickou gymnastikou. Dieťa si prostredníctvom nej má možnosť uvedmomiť, ako musí pokrčiť prst, ktoré prsty musia byť vystreté, ako nasmerovať zápästie... Keď ruku v danej polohe obkreslí, tak dopĺňa detaily, kruh, rovné a šikmé čiary, spodný oblúk... Všetky dôležité grafomotorické prvky. 

Pri rozvoji grafomotoriky je dôležité využívať predohy, prostredníctvom ktorých rozvíjame aj zrakové vnímanie a presnosť umiestnenia jednotlivých detailov. Obkresľovanie ruky dáva priestor na využitie rôznych kresliacich náčiní, od najhrubšich voskoviek až po klasické ceruzky a tým pracovať s autoreguláciou dieťaťa, aby si lepšie uvedomilo, aký  je tlak na podložku.