Nálepky na rozvoj grafomotoriky

27.12.2019
Kreslenie je prirodzenou súčasťou detstva, nie je to niečo, k čomu by sme mali deti nejako extra motivovať. Napriek tomu, sú deti, ktoré kreslenie nevyhľadávajú, ba priam ho odmietajú. Mnohé z tých detí majú na to objektívne dôvody, ale kreslenie je dôležité pre všetky deti. Pričom je dôležité sa vyhýbať hodnoteniu a zamerať sa na proces, nie na výsledok. Niekto múdry povedal, že každé dieťa vie kresliť, pokiaľ mu niekto nepovie opak.

Ja vždy zdôrazňujem, že dieťa musí mať hlavne dostatok príležitostí kresliť a nesmieme mu brať spontánnosť pri kreslení, tým, že ho budeme stále len úkolovať zadaniami. Výsledkom je potom často otrávenosť dieťaťa a kreslenie sa stáva len nutnou povinnosťou. 

Nálepky sú skvelou pomôckou pri rozvoji grafomotoriky. Môžete zvoliť tematické nálepky, morské víly, princezné, autá, dinosaury... Dieťa si ich nalepí na väčší formát papieru a potom spoločne môžete dokreslovať. Dieťa si prejde rôznymi grafomotorickými prvkami: kruh, ovál, rovné a šikmé čiary, vlnovky... . Môže sa naučiť kresliť malé rybičky či hviezdy. Spontánne kreslenie je oveľa dôležitejšie ako klasické vymaľovánky, rozvíja fantáziu.

Pri rozvoji grafomotoriky stále zdôrazňujem, že je dôležitá aj verbálna podpora v podobe čítania rozprávok a príbehov. Práve kniha môže dieťa pozitívne motivovať ku kresleniu, ale tiež je aj vizuálnou podporou.