Môže mať môj predškolák problémy s písaním?

12.01.2021

Grafomotoriku musíme posudzovať veľmi zodpovedne, lebo je citlivým detektortom organicity. Je dôležitým komunikačným kanálom, ukazuje zrelosť mnohých dôležitých oblastí.

Je dôležité, aby sme jej venovali zvýšenú pozornosť v predškolskom veku. 

Grafomotoriku sme zúžili na vyplňovanie pracovných listov a správny úchop. Ale grafomotorika je záležitosťou celého tela a súhrou mnohých oblastí. 

Ktoré sú tie dôležité otázky, na ktoré by si rodičia mali odpovedať? 

Dokáže moje dieťa udržať niekoľko sekúnd rovnováhu, keď stojí na jednej nohe? 

Dokáže hádzať a chytať loptu (aj menšiu)? 

Dokáže driplovať loptou? 

Zvláda bežné sebaobslužné činnosti bez mojej pomoci? 

Vie si zaviazať šnúrky alebo aspoň sa o to pokúša? 

Vie poskladať z papiera, napr. lietadielko, čiapku...? 

Vie vystrihnuť po čiare nejaký tvar? 

Vie si ostrúhať ceruzky bez mojej pomoci? 

Spontánne kreslí, len tak pre zábavu? 

Nakreslí predmety a osoby, ktoré sa už podobajú tým skutočným, osobu s detailami...? 

Chce mi porozprávať o tom, čo nakreslilo?  

Kreslí výlučne jednou rukou? 

Je to len pár otázok.... Ale veľmi dôležitých... Lebo pokiaľ dieťa nie je schopné, napr. strihať po čiare, určite bude mať problém s vizuomotorikou. Pokiaľ má dieťa problém pri zapínaní gombíkov, tak určite nemôže mať navodený správny úchop. A mohli sme pokračovať rozobratím všetkých otázok.... Každá skrýva dôležitú odpoveď.... 

Pokiaľ si rodičia na väčšinu otázok odpovedia NIE, tak určite treba začať pátrať po príčinách a stanoviť si jasné ciele. V predškolskom veku je dostatok času a priestoru na stimuláciu grafomotoriky... V škole už zďaleka toľko nie, tam sa už očakáva, že dieťa bude písať....