Vymeňte ceruzky a papier za piesok...

31.01.2020
Písanie je veľmi náročnou a zložitou činnosťou. Je výsledkom súhry mnohých oblastí. Dieťa musí mať dobre zvládnuté množstvo parciálnych častí a iba keď sa pohyb zautomatizuje, dieťa môže písať ľahko a môže namiesto grafickému prejavu venovať pozornosť obsah písanému. 

Aby sme dieťaťu mohli pomôcť s písaním, musíme presne vedieť zanalyzovať pohyby, ktoré sa na písaní zúčastňujú a zároveň ich rozvíjať oddelene v súlade s vekom a schopnosťami konkrétneho dieťaťa. Čo sa často nedeje! 

Zoberme si len také držanie a manipuláciu s ceruzkou, ktorú mnohé deti nemajú zvládnutú ešte ani v predškolskom veku či v prvom ročníku. Môžeme im dať akúkoľvek ceruzku... Istota v držaní ceruzky je dôležitým predpokladom ľahkého písania. Totiž dieťa musí mať pod kontrolou pohyb svojej ruky. Ruky, ktorá musí byť ľahká a zároveň pevná. Koordinovaný pohyb zabezpečí plynulé písanie. 

Piesok, soľ, krupica... umožňuje deťom oveľa lepšie sledovať koordinovaný pohyb ruky, prstov... Kreslenie či písanie do tohto materiálu zároveň brzdí pohyb ruky a dieťa má možnosť si uvedomiť, kadiaľ ruka ide, kde sa zastaví a kde musí zmeniť smer pri jednotlivých grafomotorických prvkoch. Zároveň sa písaním do piesku zvyšuje hybnosť a citlivosť ruky, čo je kľúčové pre písanie.
Okrem prstov môžete vyskúšať aj rôzne paličky a drievka... Aj pri tejto aktivite je dôležité naše vedenie... 

Je veľmi dôležité, aby sme všetky činnosti pri rozvoji grafomotoriky deťom šili na mieru. Neplatí, že deti rovnakého veku sú na tej istej úrovni.... Na to nezabúdajme!!