Grafomotorika hravo

Varovné signály problémov s písaním

Vypracovala som sériu otázok, ktoré majú pomôcť rodičom odhaliť problémy s grafomotorikou v predškolskom veku. Otázky zahŕňajú všetky dôležité oblasti, ktoré sú nevyhnutné pre dobrý grafický prejav. Predpokladom úspešnej stimulácie je objaviť zónu najbližšieho vývinu a pomenovať konkrétne problémy dieťaťa. 

Odpovede na otázky a osobná konzultácia k varovným signálom ponúka možnosť rodičom, ktorý chcú so svojim dieťaťom pracovať doma. Rodičia dostanú plán aktivít, ktorými podporia jednotlivé oblasti.