Stolnými hrami k lepšiemu úchopu...

26.10.2020

Od dieťata v predškolskom veku sa už očakáva, že bude mať správny úchop ceruzky. Ale ako naň? 

Jemná motorika, motorika prstov sa vyvíja a mení v čase. Začína sa diferenciáciou spôsobu úchopu predmetov už v 12 mesiaci života dieťaťa. Tak ako dozrieva rúčka dieťaťa, tak sa mení aj úchop ceruzky. Správny úchop je prirodzenou a fyziologickou záležitosťou. Ale... Je nevyhnutné, aby sme dieťaťu vytvárali podmienky na dozretie a rozvoj jemnej motoriky a teda aj úchopu. 

Motorika ruky a prstov sa rozvíja vďaka dostatočným pohybovým skúsenostiam a manipuláciou s predmetmi. Vďaka tomu sa dieťa "učí" používať svoje prsty diferencovane a obratne. 

Vedieť prispôsobiť svalové napätie a vynaloženie sily danej aktivite tiež ovplyvňuje návodenie správneho úchopu. 

Ale ako to docieliť u chlapcov? Stolné hry ako futbal, hokej.... sú výborným prostriedkom ako pomôcť s rozvojom motoriky ruky práve u chlapcov. 

Dieťa sa učí vďaka tejto hre korigovať svoje pohyby ruky. Tiež sa učí prispôsobiť silu a zároveň ho vedie k tomu, aby bol dostatočne pohybovo vytrvalý. Pri hre sa zapájajú obe ruky, čím sa rozvíja bilaterálna koordinácia. Obe ruky, nielen tá dominantná, sú dôležité pre život a aj pre písanie. 

Rozvíja sa zápästie, ktoré deti veľmi málo zapájajú v bežnom živote. Prsty sú v takom postavení, ako pri držaní ceruzky. 

A v neposlednom rade pri tejto hre musí byť dieťa napriamené, aby boli ruky uvoľnené. Presne toto musíme dosiahnuť aj pri písaní, aby bolo plynulé.